Tomter till salu med sjöutsikt och båtplats

 Information om tomtområdet i Läppe

Tomterna är rättsligen bildade och försäljning pågår. Samfällighetsförening för förvaltning av hamnen, naturmarken, vägar och ledningsnät som kommer att utgöra gemensamhetsanläggningar har bildats. Alla tomter ingår i samfällighetsföreningen och gemensamt besluta om stadgar, ekonomi o s v. Varje tomt har en båtplats i hamnen.

 

Alla tomter är anslutna till kommunalt vatten och avlopp, genom anslutningspunkt vid respektive tomtgräns. Hammersta har betalt för anslutningspunkter och förbindelsepunkter samt svarat för hela ledningsdragningen. Vid byggnation kommer Sörmlands Vatten att debitera tomtägaren arealavgift med 19 kr/kvm tomtyta och 22 000 kr för byggnaden.

 

De tio sjöbodarna kommer att ingå i två särskilda fastigheter. De fem äldre i öster utgör en fastighet och de fem nyare mot hamnen utgör en fastighet. Bodarna kommer i första hand att erbjudas till tomtägare.

 

 

För uppgifter om tomtpriser, bokningsläge/tomtreservation m m hänvisas till mäklare

Charles Rossheim, tel: 019-12 65 50, Mäklarringen i Örebro.

Frågor om detaljplan, byggrätt m m besvaras i första hand av

Per-Erik Holmgren, mob. 070-644 74 98, Hammersta Fastigheter AB.

 

* Bilden till vänster är ett exempel på hur området kan se ut *