2017-06-21 | Skrivet av:

Nya lokaler i Ältaberg

18 nybyggda hantverks- och industrilokaler i Ältaberg

På Örkroken 21 i Ältaberg, längs med Tyresövägen har vi

byggt hantverks- och industrilokaler från 145 kvm.

Endast 1 lokal kvar på 205 kvm.