Obebyggda tomter till salu med sjöutsikt och båtplats

 Information om tomtområdet i Läppe

Tomterna är rättsligen bildade och försäljning pågår. Samfällighetsförening för förvaltning av hamnen, naturmarken, vägar och ledningsnät som kommer att utgöra gemensamhetsanläggningar har bildats. Alla tomter ingår i samfällighetsföreningen som gemensamt beslutar om stadgar, ekonomi o s v. Varje tomt har en båtplats i hamnen.

 

Alla tomter är anslutna till kommunalt vatten och avlopp, genom anslutningspunkt vid respektive tomtgräns. Hammersta har betalt för anslutningspunkter och förbindelsepunkter samt svarat för hela ledningsdragningen. Vid byggnation kommer Sörmlands Vatten att debitera tomtägaren arealavgift med 19 kr/kvm tomtyta och 22 000 kr för byggnaden.

Tomtnr.          Yta ca.            Pris.

1                   659 kvm         650 000 kr

2                   663 kvm         525 000 kr

3                   633 kvm         525 000 kr

8                   663 kvm         650 000 kr

9                   633 kvm         650 000 kr

10                 924 kvm         750 000 kr

12                 663 kvm         775 000 kr

13                 633 kvm         775 000 kr

 

Tio sjöbodar om 15 kvm plus altan (isolerade och el indraget) ingår i två separata föreningar. Bodarna säljs tillsammans med båtplats i hamnen. Pris 250 000 - 300 000 kr per st.

 

För mer information kontakta

Per-Erik Holmgren, 08-409 310 00, Hammersta Fastigheter AB.

 

* Bilderna är ett exempel på hur området kan se ut efter byggnation *