2017-10-19 | Skrivet av:

Nya lokaler i Ältaberg

18 nybyggda hantverks- och industrilokaler i Ältaberg

På Örkroken 21 i Ältaberg, längs med Tyresövägen har vi

byggt hantverks- och industrilokaler.

Endast 1 lokal kvar på 205 kvm.