Information för hyresgäster

Allmänna frågor gällande avtal, hyror eller förvaltning ber vi er kontakta Diana Ronnerberg eller Antonio Martinez på Hammersta Fastigheter AB.

Tel.nr: 08-409 310 00

Vid felanmälan ber vi er ringa till respektive lokal förvaltare.

Fel som innebär allvarlig fara (såsom brand, gasläcka eller liknande)

ring larmnummer 112

Ort Mobilnummer
Jordbro, Haninge 070-399 76 36
Trollbäcken, Tyresö 070-399 76 36
Kalvö ind,omr., Nynäshamn 070-399 76 36
Ältaberg, Älta 070-399 76 36

 

Jordbro Företagspark, Haninge

Jordbro företagspark är ett av Stockholmsregionens största arbetsområden med ca 190 hektar planlagd mark för industriändamål. Dominerande verksamheter finns inom lager, distribution och tillverkning.

Jordbro företagsområde ligger ca 30 min söder om centrala Stockholm, beläget invid Södertörnsleden och Nynäsvägen. Området har genom Södertörnsleden förbindelse med både väg 73 mellan Stockholm och Nynäshamn samt E4/E20 via Huddinge/Flemingsberg. Med kollektiva färdmedel nås området med pendeltåg och buss. I rusningstrafik trafikeras företagsområdet av tre busslinjer som alla angör Jordbro station. 

Avstånd till Jordbro C ca. 2 km, Haninge C ca. 5 km, Stockholm C ca. 20 km

Trollbäcken, Tyresö

Trollbäckens industriområde är ett etablerat mindre industriområde i Tyresö kommun, med ett 20-tal verksamheter. Närliggande omgivning utgörs av industribebyggelse och villabebyggelse samt en större idrottsanläggning med bland annat fotbollsplaner och ishall.   

Bussförbindelse finns till Trollbäckens C, Tyresö C och till Gullmarsplanor.

Avstånd Trollbäckens C ca. 1,5 km, Tyresö C ca. 3,6 km där diverse butiker och kommunal service finns, Stockholm Central ca. 20 km.

Kalvö ind.omr., Nynäshamn

Kalvö industriområde i norra Nynäshamn, området ligger strax norr om väg 73 i utkanten av Nynäshamns stad. Området består idag av olika verksamheter och natur. Området är i ett expansivt skede där syftet med en ny detaljplan ska möjliggöra för en utökning av industri- och verksamhetsmark med ca. 100 000 m2.

Avstånd till Nynäshamns C ca. 4,5 km, Ösmo C ca. 8 km, Stockholm C ca. 50 km.

Ältaberg, Älta

Ältabergs industriområde är det senaste etablerade industriområdet i Nacka kommun.  Området utgörs av ca 70 000 kvm mark med ett 30-tal verksamheter. Området har blivit mycket populärt och är i det närmaste fullt utbyggt. Närhet till motorvägsavfarter, Tyresö, Nacka, Haninge och Nynäsvägen. Området trafikeras av SL-buss. Omgivningen utgörs huvudsakligen av nybyggda industrier och en pågående byggnation av ett bostadsområde i söder.

Avstånd till Älta C ca. 1,5 km, Tyresö C ca. 3 km, Stockholm C ca. 12 km.