Tomtmark köpes

Byggbar mark med bra läge köpes i Stockholm och i angränsande områden. Planlagd eller för planläggning för industri, villor eller bostadsrätter.

Har ni mark och vill sälja, kontakta Antonio Martinez eller skicka mer info.

antonio.martinez@hammersta.se